Föräldrar

Ideellt arbete på Tegnérs förskola

I samband med att man accepterar en plats på Tegnérs förskola ges en möjlighet att medverka i aktivt ideellt arbete i Tegnérs förskolas verksamhet. Vissa uppgifter/uppdrag återkommer, se nedan.

Styrelsearbete

Att aktivt sitta i styrelsen i egenskap av antingen ordförande, vice ordförande, ekonomiansvarig, kassör, personalansvarig eller sekreterare. Suppleanter i styrelsen har också roller som projektledare eller som ansvarig för inre- och yttre miljö.

Städ- och fixardagar

Två dagar per termin, oftast lördagsförmiddagar, städas och fixas det på förskolan.

Trädgårdsansvar

Ett par veckor per år har varje familj ansvar för att gården hålls i ordning och gräset klipps, ogräs rensas, sand sopas, häcken hålls lagom hög/klipps, ingångarna skottas etc.

Projektgruppen

De föräldrar som för tillfället inte är invalda i styrelsen ingår i projektgruppen.

Förutom ovanstående kan andra oförutsedda behov och/eller uppgifter dyka upp och Tegnérs förskolas inställning är att föräldrar och personal gemensamt hjälps åt för att försöka tillgodose och utföra dessa.